Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia

Pruszcz Gdański - 2.06.2018 r.

 

Rada Stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia na posiedzeniu w dniu 5 marca 2018 r. przychyliła się do wniosku Przewodniczącej Międzynarodowej Konfederacji  CVC i zdecydowała o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia COC w dniu 2.06.2018 r. i przeprowadzenia wyborów do nowych władz Stowarzyszenia .

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 37, w sobotę 2 czerwca 2018 r. – I termin godz. 10.00, II termin godz. 10.30.

 

Porządek obrad.

 Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Sprawdzenie listy obecności (ustalenie quorum).
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady COC za rok 2017.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2017.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady COC.
 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Rewizyjnej o zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
 11. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2017.
 12. Rozpatrzenie sprawozdania z prac Grup Przewodnich za rok 2017.
 13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z prac Grup Przewodnich.
 14. Przedstawienie planu i podjęcie uchwały o działalności Rady na okres czerwiec 2018 – maj 2019.
 15. Rozpatrzenie wniosku Rady COC i podjęcie uchwały o nadanie Honorowego Członkostwa Stowarzyszenia.
 16. Udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Radzie COC.
 17. Propozycja zmiany w Statucie i podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany.
 18. Wniosek o skrócenie dotychczasowej kadencji Rady COC.
 19. Wniosek o zaakceptowanie dotychczasowej Rady na kolejną kadencję.
 20. Dyskusja i wolne wnioski
 21. Zakończenie Zgromadzenia.

 

Kalendarz Świętych

Czerwiec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

POLECAMY

Stowarzyszenie
CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA
Archidiecezji Gdańskiej
Ul. Wojska Polskiego 37, 83-000 Pruszcz Gdański

www.cocgdansk.pl   e-mail: biuro(a)cocgdansk.pl 
BANK SPÓŁDZIELCZY PRUSZCZ GDAŃSKI
40 8335 0003 0118 0253 2000 0001
Administracja strony: admin(a)cocgdansk.pl