Św. Saturnina, św. Benedykta

Kalendarz Świętych
Ostatni termin: 2018-02-12

Saturnin- od greckiego boga Saturna

Św. Saturnin zginął w Abisynii (Afryka) w czasie prześladowań chrześcijan za panowania cesarza Dioklecjana. Ok. 304 roku ujęto go z Pismem Świętym w ręku . wraz z nim zginęło 48 innych chrześcijan (mężczyzn, kobiet i dzieci) oraz czworo jego dzieci. Dwoje najstarszych było lektorami: Maria- dziewica poświęcona Bogu – i Hilary- młody chłopiec. Wszyscy zostali wysłani do Kartaginy na przesłuchanie i stanęli przed prokonsulem Anulimusem. Niektórych torturowano, ponownie postawieni przed obliczem  Anolimusa 11 lutego 304 roku zażarcie bronili swojej wiary. Odesłano ich więc z powrotem do więzienia. Nie wiadomo na pewno, czy wierni wyznawcy Chrystusa zginęli jeszcze tego samego dnia, czy też umarli z głodu.

Benedykt- łac. benedictus (błogosławiony)

Benedykt z Anianu, właśc. nazwisko rodowe Witiza, fr. Benoît d'Aniane (ur. 747 w Langwedocji, zm. 11 lutego 821 w opactwie Kornelimünster, obecnie dzielnica Aachen) – francuski mnich benedyktyński, reformator monastycyzmu, nazywany czasami Benedyktem Drugim obok Benedykta z Nursji, święty Kościoła katolickiego. Benedykt urodził się w Septymanii w szlacheckim wizygockim rodzie Witiza. Był dworzaninem Pepina Krótkiego i Karola Wielkiego oraz doradcą jego syna Ludwika Pobożnego (od 814 cesarz rzymski). W 774 schronił się do klasztoru benedyktyńskiego Saint-Seine w którym po kilka latach został opatem. Niespełnione oczekiwania, jakimi były dla niego surowość reguł wschodnich przedkładana ponad dyscyplinę benedyktyńską i rygoryzm, które chciał zaprowadzić, przyczyniły się do założenia w 779 własnego klasztoru w Aniane. Zaangażował się w krzewienie reguły zakonu benedyktyńskiego we Francji. Pozyskawszy wsparcie Ludwika, który mianował go opatem generalnym całego królestwa Franków, Benedykt rozszerzał działalność zakonną na całe imperium Karolingów. W 813 roku brał udział w synodzie na którym przeprowadził uchwałę o upowszechnieniu reguły benedyktyńskiej w klasztorach cesarstwa. Z polecenia Ludwika w 814 został opatem klasztoru w Maursmünster (obecnie Marmoutier) i pierwszym opatem ufundowanego przez nowego cesarza klasztoru w Inden (Indensis, obecnie dzielnica Kornelimünster w Aachen). W 817 przewodniczył zjazdowi opatów w Aachen (pol. Akwizgran), który odzwierciedlał dość ścisłą centralizację zakonów w tym czasie. Po śmierci Benedykta centralizacja nie utrzymała się długo, wywarła jednak wpływ na późniejszą reformę kluniacką opactwa w Cluny, poczynając od opactwa w Saint-Savin w którym Benedykt zaczął swoją posługę. Benedykt z Anianu w swojej zakonnej pracy zebrał ówczesne łacińskie reguły w dwóch dziełach: Codex Regularum (zawierający teksty reguł) i Concordia Regularum (fragmenty różnych dzieł w porządku tematycznym). Codex Regularum św. Benedykta zawiera anonimową Regułę Mistrza która, jak sądzono, jest rozbudowaniem reguły św. Benedykta z Nursji, ale na Kongresie Opatów w Rzymie w 1938 roku wysunięto tezę, że Reguła Mistrza jest wcześniejsza i stanowiła wzór dla św. Benedykta z Nursji.

 

 

Terminy


  • 2018-02-12
  • 2017-02-12
  • 2016-02-12
  • 2015-02-12

 

 

Wspierane przez iCagenda

Stowarzyszenie
CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA
Archidiecezji Gdańskiej
Ul. Wojska Polskiego 37, 83-000 Pruszcz Gdański

www.cocgdansk.pl   e-mail: biuro@cocgdansk.pl 
BANK SPÓŁDZIELCZY PRUSZCZ GDAŃSKI
40 8335 0003 0118 0253 2000 0001
Administracja strony: admin@cocgdansk.pl