Walne Zgromadzenie członków COC Archidiecezji Gdańskiej

Wydarzenia COC
Termin: 2015-06-14

ZAWIADOMIENIE

 

Rada COC na posiedzeniu roboczym dnia 08 maja 2015 r. podjęła uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia członków COC Archidiecezji Gdańskiej.      

Walne Zgromadzenie COC odbędzie się:

 

14- czerwca - 2015 (niedziela) godz. 16:30 drugi termin – godz. 17:00

Spotkanie odbędzie się w Sopocie ul. Chopina 16 w Kaplicy Św. Wojciecha

 

Materiały do Walnego Zgromadzenia będą do wglądu w siedzibie COC w Pruszczu Gdańskim, ul Wojska Polskiego 37. dostępne od 01 czerwca 2015.

 

Porządek obrad walnego zgromadzenia;

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
 5. Sprawdzenie listy obecności (ustalenie quorum).
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady COC.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności
 10. Podjęcie uchwały z działalności Komisji Rewizyjnej
 11. Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Rewizyjnej o zatwierdzenie sprawozdania finansowego
 12. Rozpatrzenie wniosku o przeznaczeniu zysku za rok 2014.
 13. Udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Radzie.
 14. Rozpatrzenie sprawozdania z prac Grup Przewodnich.
 15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z prac Grup Przewodnich
 16. Przedstawienie planu działalności Rady na okres 06.2015 – 05.2016.
 17. Rozpatrzenie wniosku Rady o nadanie Honorowego Członkostwa Stowarzyszenia.
 18. Dyskusja i wolne wnioski.
 19. Zakończenie Zgromadzenia.

 

 

                                                                                           Rada COC

 

 

Terminy


 • 2015-06-14

 

 

Wspierane przez iCagenda

Stowarzyszenie
CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA
Archidiecezji Gdańskiej
Ul. Wojska Polskiego 37, 83-000 Pruszcz Gdański

www.cocgdansk.pl   e-mail: biuro@cocgdansk.pl 
BANK SPÓŁDZIELCZY PRUSZCZ GDAŃSKI
40 8335 0003 0118 0253 2000 0001
Administracja strony: admin@cocgdansk.pl