Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia działa w oparciu o postanowienia statutu oraz na podstawie przepisów polskiego prawa, w szczególności: Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, prawa o Stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną według prawa polskiego oraz według prawa kanonicznego.

Statut Stowarzyszenia   (kliknij na link aby pobrać statut)

 


  Członkiem Stowarzyszenia mogą być katolicy sprawni i niepełnosprawni, którzy mogą należeć do innych organizacji. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), małoletnia w wieku 16-18 lat, za zgodą przedstawiciela ustawowego, a także małoletnia w wieku powyżej 13 lat, po złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia i uzyskaniu zgody Rady. Członek zwyczajny niepełnosprawny z głębszymi ograniczeniami umysłowymi reprezentowany jest przez rodziców bądź opiekunów prawnych.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:

  1. czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
  2. bierne prawo wyborcze (pełnoletni członek posiadający pełnię władz umysłowych),
  3. prawo uczestnictwa we wszelkich formach prowadzonej działalności statutowej,
  4. prawo korzystania z pomocy Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

  1. brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,
  2. propagować idee i cele Stowarzyszenia,
  3. przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
  4. regularnie opłacać składki członkowskie.

Nowi członkowie są przyjmowani do Stowarzyszenia przez Radę na podstawie pisemnej deklaracji oraz poręczenia dwóch osób wprowadzających, będących członkami Stowarzyszenia. Kandydat w deklaracji powinien wskazać odpowiednią sekcję: dla świeckich (Ochotnicy Cierpienia, Bracia, Siostry Chorych) lub duchownych (Maryjna Liga Kapłanów) oraz określoną grupę przewodnią w której chce działać.

Deklaracja członkowska (kliknij na link aby pobrać deklarację)

 

 

 

 

 

Kalendarz Świętych

Maj 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

POLECAMY

Stowarzyszenie
CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA
Archidiecezji Gdańskiej
Ul. Wojska Polskiego 37, 83-000 Pruszcz Gdański

www.cocgdansk.pl   e-mail: biuro(a)cocgdansk.pl 
BANK SPÓŁDZIELCZY PRUSZCZ GDAŃSKI
40 8335 0003 0118 0253 2000 0001
Administracja strony: admin(a)cocgdansk.pl