REALIZUJEMY

Turnus rehabilitacyjny w Domu „Uzdrowienie Chorych” w Głogowie współorganizowany przez Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej w dniach 17-31 sierpnia 2024r.

Koszt pobytu i dojazdu jest pełnopłatny przez osoby niepełnosprawne, ich opiekunów i wolontariuszy.

Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie do PCPR.

Zgłoszenia telefonicznie przyjmuje:

Zdzisław Waszkiewicz tel: 601 832 396                         

 

Zgłoszenie końcowe uczestnictwa na  turnus dokonywane jest pisemnie.   

Wymagane dokumenty:

- Karta uczestnictwa,

- Kopia orzeczenia o niepełnosprawności,

- Informacja o stanie zdrowia wypełniona przez lekarza nie wcześniej niż 1 miesiąc przed turnusem,

- Informacja o dofinansowaniu (np. z PCPR).

Wymagane dokumenty należy dostarczyć lub przesłać na adres: 

Stowarzyszenie COC, 83-000 Pruszcz Gd. ul. Wojska Polskiego 37,  

najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem wyjazdu.

NIEDOSTARCZENIE DOKUMENTÓW W PODANYM TERMINIE POWODUJE SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW.

Dokumenty do pobrania:
(kliknij i pobierz wybrany dokument)

Stowarzyszenie
CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA
Archidiecezji Gdańskiej
Ul. Wojska Polskiego 37, 83-000 Pruszcz Gdański

www.cocgdansk.pl   e-mail: biuro(a)cocgdansk.pl 
BANK SPÓŁDZIELCZY PRUSZCZ GDAŃSKI
40 8335 0003 0118 0253 2000 0001
Administracja strony: admin(a)cocgdansk.pl