Zasady uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 2022r.
w Domu „Uzdrowienie Chorych” w Głogowie współorganizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej.
 
 
 
1. Turnusy organizowane są w dniach:

- Dorośli 07-21.05.2022 – koszt pobytu 1800 zł.

- Młodzież i dorośli  02-16.07.2022 r. – koszt pobytu 1800 zł.

- Dorośli 17-31.08.2022 r. – koszt pobytu 1800 zł.

2. Koszt pobytu i dojazdu jest pełnopłatny przez osoby niepełnosprawne i wolontariuszy.
 
 Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie do PCPR.
 
3. Zgłoszenia wstępne, telefonicznie przyjmują:
  • Zdzisław Waszkiewicz tel: 601 832 396                         
  • Grażyna Laudańska tel: 601 171 318.
          Zgłoszenie końcowe uczestnictwa na  turnus dokonywane jest pisemnie.  
 
         Wymagane dokumenty:
- Karta uczestnictwa,
- Kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
- Informacja o stanie zdrowia wypełniona przez lekarza nie wcześniej niż 1 miesiąc przed turnusem,
- Informacja o dofinansowaniu (np. z PCPR).
Wymagane dokumenty należy dostarczyć lub przesłać na adres: 
Stowarzyszenie COC, 83-000 Pruszcz Gd. ul. Wojska Polskiego 37,  
najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem wyjazdu.
 
NIEDOSTARCZENIE DOKUMENTÓW W PODANYM TERMINIE POWODUJE SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW.
 
Osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w turnusach jeden raz w roku.            
W przypadku wolnych miejsc można uczestniczyć w drugim turnusie.
 
Dokumenty do pobrania:(kliknij i pobierz wybrany dokument)

Stowarzyszenie
CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA
Archidiecezji Gdańskiej
Ul. Wojska Polskiego 37, 83-000 Pruszcz Gdański

www.cocgdansk.pl   e-mail: biuro(a)cocgdansk.pl 
BANK SPÓŁDZIELCZY PRUSZCZ GDAŃSKI
40 8335 0003 0118 0253 2000 0001
Administracja strony: admin(a)cocgdansk.pl