Zasady uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 2021r.
w Domu „Uzdrowienie Chorych” w Głogowie współorganizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej.
 
"Uczestników wyjazdu do Głogowa w dniach 07-14.08.2021r. informujemy, że zmianie uległ koszt pobytu i wynosić będzie 1500 złotych."
 
1. Turnusy organizowane są w dniach:
- Młodzież i dorośli  01-15.07.2021 r. – koszt pobytu 1400 zł,
- Dorośli 31.07-14.08.2021 r. – koszt pobytu 1400 zł,
2. Koszt pobytu i dojazdu jest pełnopłatny przez osoby niepełnosprawne i wolontariuszy.
 Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie do PCPR.
 
3. Zgłoszenie uczestnictwa na  turnus dokonywane jest pisemnie.   
          Wymagane dokumenty:
- Karta uczestnictwa,
- Kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
- Informacja o stanie zdrowia wypełniona przez lekarza nie wcześniej niż 1 miesiąc przed turnusem,
- Informacja o dofinansowaniu (np. z PCPR).
Wymagane dokumenty należy dostarczyć lub przesłać na adres: 
Stowarzyszenie COC, 83-000 Pruszcz Gd. ul. Wojska Polskiego 37,  
najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem wyjazdu.
 
NIEDOSTARCZENIE DOKUMENTÓW W PODANYM TERMINIE POWODUJE SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW.
 
Osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w turnusach jeden raz w roku.            
W przypadku wolnych miejsc można uczestniczyć w drugim turnusie.
 
Dokumenty do pobrania:(kliknij i pobierz wybrany dokument)

Stowarzyszenie
CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA
Archidiecezji Gdańskiej
Ul. Wojska Polskiego 37, 83-000 Pruszcz Gdański

www.cocgdansk.pl   e-mail: biuro(a)cocgdansk.pl 
BANK SPÓŁDZIELCZY PRUSZCZ GDAŃSKI
40 8335 0003 0118 0253 2000 0001
Administracja strony: admin(a)cocgdansk.pl