ZARYS HISTORII ŚWIATOWEGO DNIA CHOREGO

 Ustanawiając Światowy Dzień Chorego, Jan Paweł II podkreślił, iż „ ma on na celu uwrażliwieniu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, pomaganiu chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych i popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu”. Organizację Światowych Dni Chorego powierzono Papieskiej Radzie Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Jest to dykasteria Kurii Rzymskiej, powołana do istnienia przez Jana Pawła II w dniu 11.II.1985 roku, jako wyraz Jego szczególnej troski o chorych i tych, którzy im służą wiedzą medyczną i poświęceniem. Wierna wskazaniem swego Założyciela, Papieska Rada od 1993 roku czuwa nad organizacją światowych obchodów Dnia Chorego. Za każdym razem odbywają się one na innym kontynencie i w innym kraju, zwykle przy jakimś znanym ośrodku kultu maryjnego.

Czytaj więcej...

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA XXIV NA ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2016r

dzienchorego

Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja:

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5)

Drodzy bracia i siostry,

XXIV Światowy Dzień Chorego jest dla mnie okazją, by w szczególny sposób być blisko was drodzy chorzy, a także osób, które się wami opiekują.

Ponieważ ten Dzień będzie uroczyście obchodzony w Ziemi Świętej pragnę rozważyć ewangeliczny opis wesela w Kanie Galilejskiej (J 2, 1-11), gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu na prośbę swojej Matki. Wybrany temat – „Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5) wpisuje się bardzo dobrze w obchody Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Uroczysta Msza św. 11 lutego 2016 r., w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, będzie celebrowana właśnie w Nazarecie, gdzie „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14). W Nazarecie również, zgodnie z przekazem ewangelisty Łukasza, Jezus rozpoczął swoją zbawczą misję odnosząc do siebie słowa proroka Izajasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (4, 18-19).

Czytaj więcej...

NAWRÓCENIE

 

 

Nawrócenie- przemiana. Zmiana tego, co jest. Odrzucenie starego, by otworzyć się na nowe. Przemiana ta ma być radykalna, ale bazuje na tym, kim jestem.

Nawrócenie- zawrócenie. Zejście z drogi, na którą wszedłem błędnie. Powrót do tego, co było dobre. Odnowienie tego, co się zestarzało. Wzmocnienie tego, co osłabło. Rozpalenie na nowo przygasającego ognia.

Nawrócenie od czegoś. Zostawienie za sobą, odejście od zła. Wypalenie starych chwastów.

Nawrócenie ku czemuś. Wprowadzenie dobra, nowych przyzwyczajeń. Podejmowanie nowych czynów. Sianie i owocowanie.

Nawrócenie. Działanie jednorazowe. Decyzja podjęta po przemyśleniach lub w chwili. Decyzja, która rzutuje na dalsze działania, decyzje. Z niego wynika praca nad sobą, uświęcanie w całym życiu.

Czytaj więcej...

ODPUSTY- DAR DLA ZMARŁYCH

   Samo słowo odpust sugeruje, że chodzi o odpuszczenie czegoś człowiekowi, a więc musi być jakoś związany z grzechem. Czy więc jest to odpuszczenie grzechów? Na pewno nie(!).

Nauka o odpustach bardzo ściśle łączy się z zagadnieniem czyśćca. Kościół naucza, że ludzie, „którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba” (KKK 1030).

Czytaj więcej...

Kalendarz Świętych

Grudzień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

POLECAMY

Stowarzyszenie
CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA
Archidiecezji Gdańskiej
Ul. Wojska Polskiego 37, 83-000 Pruszcz Gdański

www.cocgdansk.pl   e-mail: biuro(a)cocgdansk.pl 
BANK SPÓŁDZIELCZY PRUSZCZ GDAŃSKI
40 8335 0003 0118 0253 2000 0001
Administracja strony: admin(a)cocgdansk.pl