Środa Popielcowa

ks. Rafał Ziemann

W dzisiejszym więc dniu wraz z całym Kościołem wkraczamy jak Chrystus na 40-dniowy czas pustyni. Jak 40 dni Chrystus pościł na pustyni, tak i my. W Biblii wielokrotnie spotykamy się z liczbą 40. Np. Mojżesz przebywał i pościł 40 dni na górze Synaj, kiedy otrzymywał Dekalog. Eliasz szedł na tę górę również 40 dni. 40 lat Izrael wędrował po pustyni. Niniwici mieli 40 dni na nawrócenie itd.

 

Wkraczamy więc w czas, by przygotować się na największe święta – Mękę, Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Pomóc mają nam w tym nabożeństwa, takie jak Droga Krzyżowa czy Gorzkie Żale, podczas których rozważamy Mękę Jezusa. Możemy też na nich dostąpić odpustu zupełnego.

Dzisiejsze czytania mówią nam o potrójnej drodze w tych dniach Wielkiego Postu: O MODLITWIE, JAŁMUŻNIE I POŚCIE. Można powiedzieć, że modlitwa jest naszym odniesieniem się do Boga, jałmużna do człowieka, a post do siebie.

MODLITWA – to pierwsze i główne zadanie przez nadchodzący czas. Modlitwa to obowiązek chrześcijanina, ale w czasie Wielkiego Postu szczególnie jesteśmy do niej wezwani. CHRZESCIJANIN TO CZŁOWIEK MODLITWY, NIEUSTANNEGO OBCOWANIA Z BOGIEM.

Dzisiejsza Ewangelia podpowiada, by modlić się dyskretnie, wewnętrznie, a więc bardzo osobiście. Oprócz modlitwy wspólnotowej szukajmy więc kontaktu z Bogiem w indywidualnej z nim rozmowie a także w sakramencie spowiedzi.

JAŁMUŻNA Bóg w czasie Wielkiego Postu wzywa nas do jałmużny, a więc do bezinteresownego daru. Ma ona być dyskretna, delikatna, pełna troski o dobro i życie bliźniego. MA BYĆ CZYNEM SPRAWIEDLIWOŚCI. O jałmużnie poucza nas Bóg przez starotestamentalną księgę Tobiasza słowami: „Jałmużna jest wspaniałym darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem Najwyższego (Tb 4,11)” a w innym miejscu mówi ta księga: „Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę nasyceni będą życiem (Tb 12,9)”.

POST! Już sama nazwa tego czasu mówi o poście. Te 40 dni ma być bowiem czasem szczególnego postu. Nie chodzi tu tylko o umartwienie zmysłu smaku. Chodzi o wyrzeczenie się czegoś dla Boga, by bardziej się Mu podobać, by hartować ducha. Chodzi o świadomą rezygnację z przyjemności. Dlatego, kiedy podejmujemy się wyrzeczeń dla Chrystusa nośmy w sobie tę myśl: Poszczę dla Chrystusa i z Chrystusem. A największym motywem postu, niech będzie świadomość, że dla mojego zbawienia Chrystus stał się Człowiekiem, rezygnując z chwały nieba i umarł za mnie na krzyżu. Trudno nam jest pościć. Zanikał duch ascezy i ofiary w naszym współczesnym katolicyzmie. Post jest pomocą w pokonaniu pokus, w przezwyciężeniu pożądliwości ciała. Pan Jezus powiedział, że są rodzaje duchów, które „wypędza się tylko modlitwą i postem”. Niech nam pomoże również i dzisiejszy post ścisły.

Potrójna droga, a więc trzy wyzwania! Na ile im sprostamy? Wielki Post jest bowiem wspaniałą sposobnością, by sprawdzić siebie i swą siłę ducha.

A może warto w tym czasie oprócz modlitwy, jałmużny i postu pomyśleć nad częstszą Komunią św., nad lekturą Pisma świętego… Udajmy się do spowiedzi, by czas Wielkiego Postu przeżywać w stanie łaski uświęcającej, by być otwartym na działanie Boga. Nie ma prawdziwego nawrócenia i pokuty bez sakramentalnej spowiedzi. Bo co nam da posypanie popiołem, jak w sercu trwa grzech? Otrzymując popiół na nasze głowy, uświadamiamy sobie nasza słabość i kruchość ludzkiego życia i ciągłą potrzebę pokuty za grzechy. Kiedyś staniemy przed trybunałem Chrystusa na sądzie.

Drodzy Bracia i Siostry.

Czas Wielkiego Postu będzie się kurczył z dnia na dzień! Wykorzystajmy każdą chwilę. Podejmijmy konkretne postanowienia w oparciu o te trzy drogi. Wykorzystajmy ten czas, bo jest to najbardziej płodny duchowo okres roku liturgicznego.

Stowarzyszenie
CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA
Archidiecezji Gdańskiej
Ul. Wojska Polskiego 37, 83-000 Pruszcz Gdański

www.cocgdansk.pl   e-mail: biuro(a)cocgdansk.pl 
BANK SPÓŁDZIELCZY PRUSZCZ GDAŃSKI
40 8335 0003 0118 0253 2000 0001
Administracja strony: admin(a)cocgdansk.pl