9 października. Druga niedziela. Ze świętym Janem XXIII.

Ewangelia jest potrzebna dla misji.

Będziecie moimi świadkami!

Przeżywanie miesiąca misyjnego w towarzystwie Matki Bożej

i świętych, którzy naznaczyli duchowość bł. Luigi Novarese

Jan XXIII i jego pasja do misji

Dobrze wiadomo, że Sobór Watykański II, zwołany przez papieża Jana XXIII, odnowił i wznowił akcję misyjną Kościoła. Równie dobrze znana jest sympatia, jaką "Dobry papież" zawsze osobiście okazywał wobec powołania Kościoła ad gentes, a w szczególności wobec misjonarzy. Od 1921 r. do początku 1925 r. przyszły papież pracował w Rzymie w Dziele Rozkrzewiania Wiary: było to doświadczenie, któremu poświęcił się w sposób bardzo serdeczny, do tego stopnia, że napisał, iż "Dzieło Rozkrzewiania Wiary jest oddechem mojej duszy i mojego życia".

Czytaj więcej...


2 października. Pierwsza niedziela. Ze świętą Faustyną Kowalską.

Miłosierdzie jest potrzebne do misji.

Będziecie moimi świadkami!

Przeżywanie miesiąca misyjnego w towarzystwie Matki Bożej

i świętych, którzy naznaczyli duchowość bł. Luigi Novarese

Rozpoczyna się miesiąc październik. Dla nas jest to miesiąc pełen wydarzeń, które zwracają naszą uwagę na to, że jest to miesiąc misyjny. Październik to też miesiąc różańcowy. Dla nas różaniec jest modlitwą codzienną, ale fakt, że istnieje miesiąc poświęcony tej pięknej i głębokiej modlitwie, pomaga nam docenić jej przemieniającą wartość. Jest to też miesiąc, w którym ma miejsce ostatnie objawienie Matki Bożej w Fatimie, dające nam zadanie współpracy przy budowie Kościoła i wytrwałości na drodze modlitwy i nawrócenia.

Czytaj więcej...

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

ks. Rafał Ziemann

W czasie Tygodnia biblijnego i trwającego okresu wielkanocnego, w dzisiejszą uroczystość ewangelia którą czytamy jest mało wielkanocna, gdyż skupia się na kulminacji wielkiego piątku, jednakże refleksja biblijna i maryjna którą dziś możemy podjąć jest jakże głęboka. Istnieje mylne przekonanie, że głębokie spotkanie z Bogiem powoduje oderwanie się od spraw tego świata. Dzisiejsza, wstrząsająca ewangeliczna scena przekonuje nas, że jest dokładnie odwrotnie. Oto Jezus wiszący na krzyżu w momencie najgłębszego zjednoczenia z Ojcem, w momencie, w którym Jego wola do końca przylgnęła do woli Ojca, zwraca swoje oczy ku Matce i ku Janowi, by zabezpieczyć ich przyszłość, a przez to zabezpieczyć także przyszłość swojego Kościoła. Zawieszony w połowie drogi między niebem a ziemią, w chwili, w której jedynie kilka oddechów dzieliło go od spotkania z Bogiem Ojcem, myśli o swojej Mamie i o nas. Czego to ma nas dziś nauczyć?  Że najgłębsze doświadczenie spotkania z Bogiem ma w nas wywoływać najintensywniejszą troskę o tych, o których troszczyć się mamy tu, na ziemi.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie
CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA
Archidiecezji Gdańskiej
Ul. Wojska Polskiego 37, 83-000 Pruszcz Gdański

www.cocgdansk.pl   e-mail: biuro(a)cocgdansk.pl 
BANK SPÓŁDZIELCZY PRUSZCZ GDAŃSKI
40 8335 0003 0118 0253 2000 0001
Administracja strony: admin(a)cocgdansk.pl