Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

ks. Rafał Ziemann

W czasie Tygodnia biblijnego i trwającego okresu wielkanocnego, w dzisiejszą uroczystość ewangelia którą czytamy jest mało wielkanocna, gdyż skupia się na kulminacji wielkiego piątku, jednakże refleksja biblijna i maryjna którą dziś możemy podjąć jest jakże głęboka. Istnieje mylne przekonanie, że głębokie spotkanie z Bogiem powoduje oderwanie się od spraw tego świata. Dzisiejsza, wstrząsająca ewangeliczna scena przekonuje nas, że jest dokładnie odwrotnie. Oto Jezus wiszący na krzyżu w momencie najgłębszego zjednoczenia z Ojcem, w momencie, w którym Jego wola do końca przylgnęła do woli Ojca, zwraca swoje oczy ku Matce i ku Janowi, by zabezpieczyć ich przyszłość, a przez to zabezpieczyć także przyszłość swojego Kościoła. Zawieszony w połowie drogi między niebem a ziemią, w chwili, w której jedynie kilka oddechów dzieliło go od spotkania z Bogiem Ojcem, myśli o swojej Mamie i o nas. Czego to ma nas dziś nauczyć?  Że najgłębsze doświadczenie spotkania z Bogiem ma w nas wywoływać najintensywniejszą troskę o tych, o których troszczyć się mamy tu, na ziemi.

Czytaj więcej...


Słowo Boże na Wigilię Paschalną

ks. Rafał Ziemann

Świętujemy Paschę. Pascha znaczy przejście. Triduum Paschalne to trzy dni świętowania Przejścia Pana; przejścia ze śmierci do życia.

            Rozpoczęliśmy nasze świętowanie w Wielki Czwartek wieczorną Eucharystią. Wielki Czwartek przypomina nam sakrament kapłaństwa i Eucharystii. Ale przede wszystkim “sakrament służby”. Jezus myje nogi człowiekowi. To znaczy służy. To jest ostatni testament, ostatnia wola, jaką Jezus przekazał nam przed swoim odejściem – służba i miłość.

            W drugim dniu naszego świętowania przeżywaliśmy tajemnicę miłości Boga do nas w krzyżu Jezusa. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ta prawda była wczoraj w centrum naszej modlitwy i uwagi. W centrum liturgii był krzyż, przed którym klękaliśmy, który całowaliśmy, który adorowaliśmy.

            Dzisiejszy dzień był dniem wielkiego milczenia. Wielki święty szabat. Trwaliśmy w nim. Trwaliśmy na modlitwie i adoracji w obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Dzień wielkiego milczenia Kościoła przypomniał nam pobyt Jezusa w grobie. Powoli dobiega ten dzień i znów przychodzimy do Kościoła, by świętować radość zmartwychwstania – radość Paschy.

Czytaj więcej...


SŁOWO BOŻE NA V NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ

 

ks. Rafał Ziemann

Odcięte od źródła zasilania radio, telewizor, lodówka, pralka, lampa... są tylko meblami bez większej wartości. Nie spełniają swego istotnego zadania. Z chwilą podłączenia ich do źródła zasilania nabierają pełnej wartości, zaczynają „żyć”.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie
CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA
Archidiecezji Gdańskiej
Ul. Wojska Polskiego 37, 83-000 Pruszcz Gdański

www.cocgdansk.pl   e-mail: biuro(a)cocgdansk.pl 
BANK SPÓŁDZIELCZY PRUSZCZ GDAŃSKI
40 8335 0003 0118 0253 2000 0001
Administracja strony: admin(a)cocgdansk.pl