Rada Stowarzyszenia

1. Rada jest organem zarządczym Stowarzyszenia, planuje, koordynuje oraz realizuje działania podejmowane w celu realizacji zadań Stowarzyszenia, w myśl postanowień niniejszego statutu oraz uchwał Zgromadzenia, przyjętych zgodnie ze statutem.
2. W skład Rady wchodzą: Przewodniczący, Animator Grup Przewodnich powołany przez Przewodniczącego, członkowie Rady wybrani przez Zgromadzenie oraz Asystent kościelny.
3. Rada konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu. Rada wybiera ze swego grona: Wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
4. Radzie przewodniczy Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności lub trwałej przeszkody uniemożliwiającej działanie Przewodniczącego - Wiceprzewodniczący, a w razie trwałej przeszkody uniemożliwiającej działanie Przewodniczącego - Asystent Kościelny lub Animator Grup Przewodnich.
5. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków. Każdy członek Rady ma jeden głos; w przypadku równego rozkładu głosów, głos Odpowiedzialnego lub prowadzącego posiedzenie Rady liczy się podwójnie.
6. Do kompetencji Rady należy:

 • realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Zgromadzenia,
 • kierowanie bieżącą pracą COC,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • przyjmowanie i wykluczanie członków,
 • zwoływanie Zgromadzenia,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • opracowywanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia i ich przedkładanie Zgromadzeniu do zatwierdzenia,
 • opracowywanie sprawozdania programowego Rady na temat dokonań i zamierzeń Stowarzyszenia.

 

Skład Rady:

 • Asystent Kościelny                         -         ks. Stanisław Łada
 • Przewodniczący Rady                     -        Zdzisław Waszkiewicz    e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wice Przewodnicząca Rady           -        Grażyna Laudańska       e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Sekretarz                                          -         Maria Hojczyk                e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Skarbnik                                            -        Mirosława Kozłowska    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Członek Rady                                    -        Pelagia Biernat              e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Członek Rady                                    -        Urszula Burda               e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Członek Rady                                    -        Barbara Kulesza            e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Członek Rady                                    -        Adam Panczocha          e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Członek Rady                                    -        Marianna Siemionko    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Członek Rady                                    -        Elżbieta Stec                  e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Członek Rady                                    -        Agnieszka Wirpszo        e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Animator Grup Przewodnich        -        Urszula Burda               e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komisja Rewizyjna:

 • Jerzy Adamski
 • Regina Grenda
 • Elżbieta Podwojewska

 

Stowarzyszenie
CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA
Archidiecezji Gdańskiej
Ul. Wojska Polskiego 37, 83-000 Pruszcz Gdański

www.cocgdansk.pl   e-mail: biuro(a)cocgdansk.pl 
BANK SPÓŁDZIELCZY PRUSZCZ GDAŃSKI
40 8335 0003 0118 0253 2000 0001
Administracja strony: admin(a)cocgdansk.pl