Zasady uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych wiosna – jesień 2015 r. w Domu „Uzdrowienie Chorych” w Głogowie, współorganizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej.

 

1. Turnusy organizowane są w dniach:

  • Wiosenny 02-16.05.2015 r. – koszt pobytu 1250 zł + koszt dojazdu
  • Jesienny   12-26.10.2015 r. – koszt pobytu 1200 zł + koszt dojazdu

2. Odpłatność uczestników – członków Stowarzyszenia COC:

  • Osoba niepełnosprawna bez dofinansowania  - 850 zł.
  • Osoba niepełnosprawna z dofinansowaniem – dopłaca różnicę do kwoty 1100 zł.
  • Opiekun-wolontariusz (NIE MOŻE BYĆ OSOBĄ Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  I ORGANIZATOREM TURNUSU), bez względu na członkostwo w COC – 150 zł.

3. Koszty grupowego przejazdu ponosi Stowarzyszenie COC (nie ponosimy kosztów indywidualnych przejazdów).

4. Zgłoszenie uczestnictwa w turnusie dokonywane jest pisemnie.

Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia
  • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności
  • Informacja o stanie zdrowia wypełniona przez lekarza nie wcześniej niż 1 miesiąc przed turnusem.
  • Informacja o dofinansowaniu (np. z PCPR)
  • Umowa wolontarystyczna

Wymagane dokumenty należy dostarczyć lub przesłać na adres:  Stowarzyszenie COC, 83-000 Pruszcz Gd. ul. Wojska Polskiego 37,  najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem wyjazdu

NIEDOSTARCZENIE DOKUMENTÓW W PODANYM TERMINIE POWODUJE SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW.

Osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w turnusach jeden raz w roku (naprzemiennie wiosna – jesień). W przypadku wolnych miejsc można uczestniczyć w drugim turnusie tego roku. W przypadku nie pozyskania środków finansowych przez COC  od sponsorów, odpłatność może ulec zmianie.

Dokumenty do pobrania:  (kliknij i pobierz wybrany dokument)

Zasady uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Karta zgłoszenia

Informacja o stanie zdrowia

Stowarzyszenie
CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA
Archidiecezji Gdańskiej
Ul. Wojska Polskiego 37, 83-000 Pruszcz Gdański

www.cocgdansk.pl   e-mail: biuro(a)cocgdansk.pl 
BANK SPÓŁDZIELCZY PRUSZCZ GDAŃSKI
40 8335 0003 0118 0253 2000 0001
Administracja strony: admin(a)cocgdansk.pl